Věda nás baví

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

V nových lekcích 

·         budeme vnímat a dýchat skvělou atmosféru poznání

·         budou se nám ježit vlasy díky statické elektřině

·         prozkoumáme květ a jeho strukturu

·         budeme ředit roztoky

·         zkoumat kost člověka

·         poznávat hvězdy na obloze

·         pronikat do tajemství lidského srdce

·         mnoho dalšího v kroužku VĚDA NÁS BAVÍ 

 

ČT 13:45 - 14:45 - pavilon C 2.patro

 

 

Kontakt

Občanské sdružení Komunitní škola Plzeň - KoŠ 1.ZŠ Plzeň, Západní 18, 323 26 Plzeň

Přihlášky do kurzů na

kos1zs@seznam.cz

INFO 378 028 237, 724 306 452 kos1zs@seznam.cz